Zroj: Gábor Szendi

Preklad: Katalin Bacskor

Dr. Bruce Ames celosvetovo uznávaným odborníkom v súvislosti stravovania a starnutia. Pred štyrmi rokmi publikoval výsledky svojich výskumov, podľa ktorých správne množstvo vitamínu K má dôležitú úlohu v predĺžení života.

Jedna štúdia vyšla v roku 2014, tiež sa dostala k záveru, že kto nekonzumuje správne množstvo vitamínu K (hovoríme o vitamíne K1 a K2), žije dlhšie.
Počas výskumu z viac ako 7000 trpiacich na kardiovaskulárne choroby tí, ktorí brali vitamín K v najväčšom množstve mali o 36% menšiu pravdepodovnosť na smrť pre akúkoľvek chorobu ako tí, ktorí dostali vitamín v najmenšom množstve. To plailo pre tých, ktorí pôvodne jedli málo vitamínu K a zvýšili dávku len kvôli štúdie, čo poukáže na to, že náhrada vitamínu K nikdy nie je neskoro, lebo aj neskoršie zníži riziko úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia

Ale vitamíny K pomáhajú aj prekonať početných chorôb, patriacich v Amerike medzi hlavné príčiny smrti ako skleróza ciev, ostreoporóza , cukrovka a rakovina, to vďaka zvláštnej schopnosti aktivovať proteíny zohrávajúce dôležitú úlohu v predchádzaní týchto chorôb.
V tomto článku si prezeráme početné nové výsledky výskumov, ktoré všetky poukazujú na blahodarné účinky vitamínu K v predchádzaní tých a iných chorôb v starobe spomýnaných .

Zníženie rizika v prípade zvýšeného príjmu vitamínu K

 

Blahodarné účinky vitamínu K

Vitamín K objavili v roku 1935 tou cestou, že vyšlo najavo, akú životne dôležitú úloh má v predchádzaní chorobnej hemofílie kurčat. Potom desaťročia nazývali aj vitamín krvného zrážania (a jeho názov pochádza zo slova koagulation – zrážanie krvi). Vtedy objavili, že vitamín K aktivuje bielkoviny syntetizované v pečeni, nevyhnutné k normálnemu zrážaniu krvi, veď bez vitamínu sa krv nezráža, dôsledkom čoho je závažná hemofília.
Vitamín K aktivuje proteíny pomáhajúce v zrážaní krvi, že spôsobuje drobné ale dôležité chemické zmeny v ich štruktúre, úplne presne v ich zložke zvanej kyselina glutámová.

Na prelomí 21. storočia ale vedci objavili aj to, že vitamín K aj v celom rade ostatných životne dôležitých bielkovin nazývané spoločným názvom Gla-bielkovinami- spôsobuje podobné zmeny ako v molekulách kyselinyglutámovej. Jednému výskumu z roku 2014 sa podarilo identifikovať 16 rôznych bielkovín závislých od vitamínu K. Všetky sú také bielkoviny, ktoré sa aktivujú a stanú schopnými na splnenie ich úlohy len v prítomnosti vitamínu K.
Teda objavom Gla-bielkovín ukázalo sa, že vitamín K má významnú úlohu nielen v normálnom zrážaní krvi. Napríklad Gla-bielkovina zvanú osteokalcín syntetizovaná v kostiach zodpovedá za to, aby vápnik sa ukladalo do kostín, kým mátriová Gla-bielkovina tvoriaca v stenách ciev zabraňuje tomu, aby sa vápnik ukladal v artériach. (tieto bielkoviny aktivuje v prvom rade vitamín K2).

Dávnejšie si mysleli, že nedostatok vitamínu K sa prejaví výlučne ako porucha krvného zrážanie. Ale vtedy vysvitlo, že množstvo vitamínu K potrebné k zdravému zrážaniu krvi už nemusí stačiť na aktivovanie Gla-bielkovín potrebných na prechádzanie kardiovaskulárnych chorôb, ostreoporózy, cukrovky a rakoviny. Naštastie dnes už vieme, že náhradou vitamínu K2 sa dá signifikantne zvžšiť množstvo aktivovaných Gla-bielkovín v našich tkanivách – a to bez nadmiernej aktivácie proteínov, ktoré uľahčujú zrážanie krvi.

Vitamín K a skleróza ciev

Postupom veku žiaľ vápnik má sklon ukladať sa namiesto kostí na také nežiaduce miesta ako vnútorná stena artérií, čo má za následok , že v stenách ciev normálne bunky hladkého svalu časom sa premenia na bunky podobné kostným bunkám, na niektorých úsekoch ciev v podstate na kostné tkanivo, ktoré už nie sú dosť pružné správne regulovať prietok krvi. Tento proces vedie k stvrdnutiu artérií, iným slovom k pokročilej skleróze ciev.
Existuje veľmi účinná látka proti skleróze artérií, nazýva sa mátrixová Gla-bielkovina, je jedným z 16 druhov Gla-bielkovín aktivujúcich sa prostredníctvom vitamínu K2.

Tá špeciálna Gla-bielkovina sa tvorí v stene ciev, ale stane sa aktívnym len v prítomnosti určitého množstva vitamínu K2. V neprítomnosti K2 sa skleróza cievnej steny pokračuje nerušene, a skleróza ciev v pokročilom štádiu vytvára priaznivé podmienky pre osudné choroby ako infarkt srdca a stroke. A naozaj, u starých ľudí, v organizme, v ktorých preukázali najviac inaktívnej mátrixovej Gla-bielkoviny (čo poukazuje na nízku hladinu vitamínu K2), kardiovaskulárne choroby sa vyskytovali trikrát častejšie, ako u tých, ktorím našli inaktívnu mátrixovú Gla-bielkovinu v najnižšom pomere.

Vedci si mysleli skoro 20 rokov, že keď neprijímame v strave vitamín K v správnom množstve, vedie to ku skleróze aorty, najväčšej artérie v našom tele. Ale dnes už dokazuje celý rad výskumov, že vyšší príjem vitamínu K2 je nenahraditeľne dôležitý aj v zabránení skleróze všetkých ostatných ciev. Navyše v pokusoch na zvieratách už poukázali aj na to, že náhradou vitamínu K2 možno „zachrániť“ aj také cievy, ktoré skôrnateli kvôli prehnanému užívaniu určitých liekov brániacich účinku vitamínu K, napríklad niektorých proti zrážaniu krvi.

Mátrixová Gla-bielkovina pomáha predísť skleróze ciev aj tým, že bráni tvorbe zápalových markerov (cytokínov), ktoré tiež prispievajú k skleróze ciev a ku tvorbe plaku. U tých, ktorým bol príjem vitamínu K1najvyšší, hladina zápalových indikátorov bola signifikantne nižšia, a aj látok zvyšujúcich chuť do jedla a zvyšujúcich inzulínovú rezistenciu, tie dva činitele tiež majú dôležitú úlohu vo vzniknutí artériosklerózy. (Vitamín K aktivuje aj niektoré iné Gla-bielkoviny, ktoré tlmením zápalu zvyšujú glukózovú toleranciu. Tie procesy spolu súvisia.)

Vitamíny K predĺžia život

Dávnejšie si ho považovali len za vitamín zdravého zrážania krvi, na dnes sa vyjasnilo, že zohráva úlohu v aktivovaní aspoň 16 rôznych Gla-bielkovín.
Medzi nimi takých, ktoré chránia cievy pred ukladaním vápnika, kosti od nedostatku vápnika, kým iným Gla-bielkovinám zostala dôležitá rola v predchádzaní cukrovky a rakoviny.

Podľa najnovších výskumov vysoký príjem vitamínu K predĺžuje život, preto môžeme si klásť otázku, či je potrebná náhrada vitamínov K.
Čoraz viac výskumov poukazuje na to, že správnym príjmom vitamínu K sa dá predísť skleróze ciev, osteoporóze, cukrovke a rakovine.
Doprajte si vášmu organizmu dostatok vitamínu K, postarajte si denne o náhrade správneho množstva vitamínu K1 a K2.

Výskumy medzi ľudmi ohľadne vitamínu K

Výsledky výskumov nie sú jednoznačné, možno kvôli určitému zmätku v tom, ktorá forma tohto vitamínu je dôležitejšia.
Z vitamínu K1 (phylloquinone) si prijmeme stravou viac, ale K2 (menaquinone) má väčšiu úlohu v predchádzaní skleróze ciev.
Podľa jednej štúdie v prípade vysokého príjmu K2 máme o 57% menšiu šancu na smrť na chorobu koronárnych ciev srdca ako keď nekonzumujeme dostatok vitamínu K2. Z iného výskumu vyplýva, že v prípade vysokého príjmu K2 u žien riziko sklerózy koronárnych ciev srdca je o 20% menšie, kým v tom istom výskume v prípade vitamínu K1 nenašli signifikantný rozdiel.

Výskumy spojené s náhradou vitamínu K poukazujú na to, že aj keď obidve formy vitamínu K prispejú k predchádzaniu skleróze ciev, K2 má z tohto hľadiska o niečo dôležitejšiu úlohu. Napríklad u zdravých mužov a u žien po menopauze aj denný príjem 500 mikrogramov vitamínu K1 mal len skromný výsledok, z pohľadu progresie sklerózy ciev sa riziko znížilo o 6% , ale len u tých, ktorí už na začiatku výskumu mali sklerózu v pomerne pokročilom štádiu. Ale v jednom inom prípade, keď vitamín K1 podávali kombinovane s vitamínom D a s minerálnymi látkami, cievne steny strácali pružnosť pomalšie.

Podobne, denný príjem K2 180 alebo 360 mikrogramov signifikantne znížil množstvo inaktívnych Gla-bielkovín, čím sa znížilo aj riziko sklerózy ciev. V skupine placebo nepozorovali taký účinok. V inom výskume chorým na obličky dostávajúcim hemodialýzu (v tomto skupine chorých sa obzvlášť často vyskytuje vysoký stupeň sklerózy ciev) podávali náhradu vitamínu K2 135 alebo 360 mikrogramov, čo dramaticky, v prípade menšej dávky o 77%, v prípade väčšej dávky o 93% znížilo v ich organizme hladinu inaktívnej mátrixovej Gla-bielkoviny. Na dnes sa vyjasnilo aj to, že ženy trpiace sklerózou ciev majú väčšiu pravdepodobnosť na menšiu hmotnosť kostí ako tie, ktoré netrpia sklerózou ciev. Tak ako vo väčšom pomere sú medzi nimi také, v organizme ktorých hladina vitamínu K je nižšia od žiaducého. U nich postupom veku vápnik má sklon ukladať sa namiesto kostí (čo by bolo žiaduce) radšej v cievach (čo je nežiaduce).

Vitamín K a osteoporóza

Organizmus potrebuje správne množstvo vitamínu K2 aj preto, aby mohol aktivovať Gla-bielkovinu zvanú osteokalcín, ktorý viaže minerálne látky v kostiach a tým posilní kosti. Keď nemá k dispozícii dosť vitamínu K2, do kostí sa nemôže ukladať životne dôležitý vápnik, čo vedie k osteoporóze. Stav ďalej zhoršuje, že vápnik potom cirkuluje v krvnom obehu a ukladá sa v cievnych stenách, čím tie strácajú svoju pružnosť, kôrnatejú.
Ale našťastie náhrada vitamínu K2 účinne pomáha v predchádzaní osteoporózy. Z jedného výskumu vykonaného v okruhu zdravých žien medzi 50 a 60 rokov po menopauze vysvitlo, že po troch rokoch tým, ktoré prijali o 1 mg viac vitamínu K1 ako predtým, o 8 mikrogramov viac (320 I. U.) vitamínu D denne a minerálne látky proces strácania kostnej hmoty sa spomalil naproti tým, ktoré dostali placebo alebo len náhradu vitamínu D a minerálnych látok.

V inom výskume ženám po menopauze už trpiacim osteoporózou podávali cez 48 týždňov denne 1500 mg uhličitanu vápenatého a 45 mg vitamínu K2 alebo placebo, a vysvitlo, že v porovnaní s počiatočnými hodnotami vzrástla kostná hustota chrbtice a o 55,9% sa znížila prítomnosť bielkoviny inaktívny osteokalcín, kým v skupine dostávajúcej len vápnik zníženie bolo len 9,3%. Pri tom istom množstve vitamínu K2 ženy si dlhodobo udržali hustotu bedrovej kosti a počas troch rokov sa im zlepšila aj geometria kŕčku stehnovej kosti, kým u členov placebo skupiny tie hodnoty v tom čase sa zhoršili.

Za tri roky už denne 180 mikrogramov vitamínu K2 (najmä keď ho prijali vo forme MK-7 s dlhotrvajúcim účinkom, ktorú pripravujú priamo kvasením zo sójového bôbu) zvýšilo množstvo aktívneho osteokalcínu a spôsobilo signifikantné zlepšenie v obsahu minerálnych látok a hustote chrbtice a kŕčka stehnovej kosti, teda kosti sa posilnili, a ani stavce chrbtice nestratili z výšky.

Nedávno aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) uznal, že vitamín K2 má dôležitú úlohu v udržaní zdravých kostí. Keď spolu so známym liekom proti osteoporóze zvaným alendronate dostane chorý aj vitamín K2, možno dosiahnuť oveľa značnejší vzrast v hustote minerálnych látok v kŕčku stehnovej kosti, ako keby dostal len alendronate.

Vitamín K a cukrovka

Cukrovka typu II je vážnym rizikovým faktorom z pohľadu zlomenín kostí. To môžeme brať pravdepodobne čiastočne za následok nesprávnej aktivity Gla-bielkoviny zvanej osteokalcín (príčinou je nedostatok vitamínu K2), ináč následkom toho v kostiach sa prejaví nedostatok vápnika. Vysoký príjem vitamínu K1 ale znížil množstvo zápalových markerov spojených so cukrovkou.

O vitamíne K vysvitlo, že priamo ovplyvňuje aj samotnú cukrovku. Výskumy uskutočnené na zdravých ľuďoch medzi 26 a 81 rokov preukázali, že vysoký príjem vitamínu K1 má za výsledok väčšiu citlivosť na inzulín a nižšiu hladinu glukózy po jedle. V prípade starších ľudí zaradených do skupiny s vysokým rizikom z hľadiska kardiovaskulárnych chorôb nebezpečenstvo vzniku cukrovky typu II bolo možné znížiť o 17% príjmom vitamínu K1 100 mikrogramov denne.

Jedna iná štúdia poukazuje na to, že aj vitamín K1, aj K2 zníži nebezpečenstvo cukrovky, ale v prípade vitamínu K2 súvislosť je silnejšia a signifikantnejšia, lebo K2 za 10 mikrogramov denne o 7% znižuje šancu pre vznik cukrovky typu II. Naviac náhrada vitamínu K nielen zníži nebezpečenstvo samotnej cukrovky, ale zmierňuje aj jej komplikácie.

Podľa svedectva pokusov na zvieratách potkany so cukrovkou, ako aj ľudia so cukrovkou, strácajú z hustoty kostí. Keď potkan so cukrovkou dostal náhradu vitamínu K2, zlepšili sa mu hodnoty hustoty kostí, a znížila sa aj hladina cukru v krvi.

Aj výskumy s ľuďmi preverili, že aj vitamín K1, aj K2 sú účinnými zbraňmi v boji proti komplikáciam cukrovky. V prípade starších mužov bez cukrovky príjmom vitamínu K1 500 mikrogramov denne počas troch rokov bolo dosiahnuteľné signifikantné zlepšenie ohľadne inzulínovej rezistencie naproti kontrolnej skupine. U zdravých mladých mužov príjmom K2 denne trikrát 30 mg len počas štyroch týždňov sa zlepšila citlivosť na inzulín. To pravdepodobne súvisí s vyššou hladinou Gla-bielkoviny osteokalcín aktivujúcej sa vplyvom vitamínu K, čo už aj v pokusoch na zvieratách overene zvýšilo tvorbu inzulínu a citlivosť na inzulín.

Vitamín K a rakovina

Viacero znakov poukazuje na to, že náhrada vitamínu K je účinná aj v predchádzaní určitých druhov rakoviny (napríklad rakovina prostaty, hrubého čreva a pečene). Vysvitlo, že keď na bunkovú kultúru rakoviny prostaty používajú vitamín K2, vtedy ani bunky citlivé na mužské hormóny androgény, ani bunky rezistentné na ne nie sú schopné rozmnožovať sa, a nakoniec odumierajú. Mužom konzumujúcim najväčšie množstvo vitamínu K2 sa o 63% znížila šanca na rakovinu prostaty v pokročilom štádiu.

Podobne, aj osteokalcín aktivovaný vitamínom K prítomným vo väčšom množstve znížil nebezpečenstvo rakoviny prostaty, čo dobre ukáže molekulárne súvislosti. V bunkovej kultúre ľudskej rakoviny hrubého čreva vitamín K2 cez rôzne mechanizmy zabíja rakovinové bunky, v prípade buniek nádoru hrubého čreva vsadených do myší zastaví ich rast.

Sú dôkazy aj na to, že vitamín K je veľmi účinný v zdolávaní najčastejšieho typu rakoviny pečene hepatocelulárny karcinóm. Tento typ rakoviny je skoro vždy následkom prehnaného pitia alkoholu alebo nákazy hepatitídou B alebo C. Aj keď primárny tumor je odstrániteľný chirurgicky alebo ožarovaním, časté sú recidívy nádoru, teda vyhliadky pre dlhodobé vyliečenie sú zlé. Početné humánne výskumy preverili, že náhrada vitamínu K2 dramaticky znižuje nebezpečenstvo recidívy hepatocelulárneho karcinómu, čím značne zlepšuje šancu chorého na prežitie.

Ako výživové doplnky všeobecne, ani vitamín K nie je zázračným prostriedkom v predchádzaní rakoviny, ale skrýva v sebe sľubné možnosti, preto by bolo mimoriadne dôležité, aby sme náhradou udržali vo svojom organizme správnu hladinu vitamínu K. Jeden veľký európsky výskum preveril aj to, že vysoký príjem vitamínu K celkovo o 28% zníži riziko smrti na rakovinu.

Zhrnutie

Jeden nedávno publikovaný výskum vykonaný so širokou vzorkou dokázala, že tí, ktorí dostávajú do svojho organizmu veľké množstvo vitamínu K, majú oveľa menšiu šancu na smrť kvôli akejkoľvek chorobe ako tí, ktorí majú v organizme nízku hladinu vitamínu K.

Vitamín K skrýva v sebe mimoriadne možnosti v zdolávaní dnešných hlavných príčin smrti v Amerike, vďaka jedinečnej vlastnosti, že je schopný aktivovať bielkoviny zohrávajúce úlohu v predchádzaní skleróze ciev, rednutiu kostí, cukrovke a rakoviny. Početné výskumy dokazujú, ktoré nedávno vyšli, že náhrada vitamínu K môže mať rozhodujúcu úlohu v zdolávaní tých – a prípadne iných- chorôb v starobe.
Vitamín K niekedy považovaný výlučne za vitamín krvného zrážania na dnes získal úsudok vitamínu s mnohými funkciami. Teda keď chcete žiť dlho a zdravo, užívajte aj vy tento doteraz nehodne zanedbaný výživový doplnok.

Ale ak beriete liek proti zrážaniu krvi, predtým bezpodmienečne konzultujte so svojim lekárom, s ním sa porozprávajte o dávke a o prípadných potrebných kontrolných vyšetreniach.