Zdroj: Gábor Szendi
Preklad: Katalin Bacskor

Dávno vieme, že ľudia musia ochorieť a skoro zomrieť len preto, lebo z hľadiska západnej medicíny a z hľadiska ľudí určujúcich výživové odporúčania, sú oveľa dôležitejšie záujmy farmaceutického a potravinárskeho priemyslu, ako zdravie ľudí. Na konci augusta 2017 výskum publikovaný v jednom časopise, ktorý patrí medzi najuznávanejšie medicínske časopisy sveta, jednoznačne popiera platnosť dnešného oficiálneho výživového odporúčania.
Srdcovo-cievne choroby sú obrovským celosvetovým problémom a patria medzi hlavné príčiny úmrtnosti. Stravovanie je jedným z najdôležitejších upraviteľných činiteľov vo vzniku tej skupiny chorôb a iných civilizačných chorôb.

V súčasnosti podľa patného odporúčania príjem tukov treba udržiavať pod 30%, a nasýtené tuky nemajú presahovať 10% výživy. Tie odporúčania ale nie sú vedecky veľmi podložené, veď sa zakladajú na ekologických skúškach. Ekologická skúška znamená, že konzumáciu tukov jednej krajiny porovnajú s výskytom srdcových chorôb a úmrtnosťou na ochorenie srdca. Tie skúšky nie sú presné z dvoch základných dôvodov. Zohľadnili len konzumáciu tukov, ale nebrali do úvahy napr. konzumáciu sacharidov, lebo od začiatku chceli overiť škodlivosť tuku. Po druhé, že neskúmali jedinca, kto koľko tuku má v strave a v akej miere ochorie, ale porovnali celkovú konzumáciu tuku obyvateľstva s údajmi ochorení a úmrtnosti.

Novšie čoraz viac metaanalýz a následných testov preukázalo, že konzumácia tuku nezapríčiňuje srdcovú chorobu a smrť na ochorenie srdca. Navyše nemôžeme vedieť, že údaje získané vo vyspelých krajinách s veľkou hojnosťou v akej miere platia pre chudobnejšie krajiny. Výskum PURE (The Prospective Urban Rural Epidemiology teda mestský a vidiecky epidemiologický následný test) poskytol skvelú príležitosť na preskúmanie tých otázok.

Vo výskume pozorovali vplyv tukov a sacharidov: na zdravie, na ochorenie a vyhliadky na život. Zapojili tri vyspelé krajiny (Kanada, Švédsko, Arabské emiráty), 11 stredne vyspelých krajín (Argentína, Brazília, Chile, Čína, Kolumbia, Irán, Malajzia, obsadené palestínske územia, Poľsko, Južná Afrika a Turecko) a štyri krajiny s nízkym príjmom (Bangladeš, India, Pakistan a Zimbabwe). Sledovali 135 335 osôb priemerne 7 rokov, viackrát získali údaje o stravovaní a o zdravotnom stave ľudí. V prvom rade hľadali súvislosť medzi stravovaním a smrťou z akýchkoľvek príčin, resp. z dôvodu srdcovo-cievnych chorôb, v druhom rade medzi stavovaním a srdcovo-cievnými chorobami. Podľa množstva konzumácie tukov, bielkovín a sacharidov každú osobu zaradili do jedného z 5 skupín.

Na grafe nižšie dobre vidieť, čím viac tuku alebo nasýteného (živočíšneho) tuku konzumuje niekto, tým menšou šancou zomrie z akéhokoľvek dôvodu a tým menšou šancou ochorie na srdcovo-cievnu chorobu. Naproti tomu čím viac sacharidov konzumuje, tým pravdepodobnejšie zomrie z akéhokoľvek dôvodu a vzniká mu srdcovo-cievna choroba.

V skutočnosti to už dávno vieme, len západná medicína a oficiálne výživové odporúčania klamú opak toho. Výskum je veľmi významný, uskutočnilo sa vo veľmi širokom okruhu ľudí. V chudobných, bohatých, európskych, ázijských, afrických a juhoamerických krajinách vyšlo to isté, preto sa potvrdilo aj to, že takto funguje ľudský organizmus, len v mene klamlivej teórie v predošlých 60 rokoch, medicína a dietetika spôsobila smrť a ochorenie stomiliónom. Klamstvo zrejme sa pokračuje aj v budúcnosti ďalej, veď stravovacie odporúčania určujú záujmy farmaceutického priemyslu a tých, ktorí sa skvelo uživia pomocou falošnej teórie a sú k nej viacnásobne zaviazaní. Aj keď tým naďalej spôsobujú ľuďom ochorenie a smrť.

Len aby som vyjadril aj číslami niektoré výsledky výskumu: v porovnaní s konzumujúcimi najmenej tuku konzumujúci najviac tuku o 30% menej pravdepodobne zomrú na srdcovo-cievnu chorobu, o 18% menej pravdepodobne dostanú stroke, a vôbec nie je vzťah medzi konzumáciou tuku a srdcovo-cievnymi ochoreniami. Ktorí konzumujú najviac z nasýtených (živočíšnych) tukov vyhlásených za vražedné, majú o 14% nižšiu celkovú úmrtnosť, a o 21% zriedkavejšie dostanú stroke. Živočíšne tuky nesúvisia so srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Rovnako, konzumujúci najviac bielkovín v porovnaní s konzumujúcimi najmenej, majú o 12% menšiu celkovú úmrtnosť, a živočíšna bielkovina má chrániaci vplyv z pohľadu celkovej úmrtnosti, kým rastlinná bielkovina neukazuje súvislosť.
Záverečný úsudok autorov: výsledky nepotvrdzujú súčasné odporúčania, ktoré navrhujú konzumáciu tukov pod 30%, živočíšnych tukov pod 10%. Konzumujúcim veľa sacharidov môže byť prospešné: v jedle zníženie sacharidov a zvýšenie tukov.

Početné dávnejšie výskumy preukázali to isté.
A aké zaujímavé! Neustále zosmiešňované paleolit a iné lowcarb výživové odporúčania na vedeckých základoch už roky tvrdia to isté. Je možné, že predsa len by sa oplatilo brať ich vážne?

Odporúčame prečítať:

Vitamín K ako záchranca
 Vitamín D3 prečo je taký dôležitý?
 Chcete žiť dlho? Jedzte veľa tuku!