Zdroj: Gábor Szendi
Preklad: Natália Egyeg Šenkárová

Už viacerí sa ma pýtali na vyššie uvedenú otázku, no ja sám som sa nad tým zamyslel už dávnejšie. Úplne znenie otázky je nasledovné, odkiaľ mal pôvodný človek vitamín K2, a prečo začal moderný človek nebadane trpieť jeho nedostatkom?

Fakt, že pôvodný človek, živiaci sa prírodnými zložkami, netrpel žiadnym nedostatkom vitamínu K2, je najviac zrejmý z výskumov Westona Pricea, ale aj z verejne známych faktov, že kostra a čeľusť (zuby) pračloveka, boli najzdravšie na svete. Aj keby sme nepoznali konkrétne súvislosti, dalo by sa to aj tak predpokladať, keďže v tých najoptimálnejších podmienkach, ktoré kedysi existovali, žijú ľudia už 100 000 rokov.

Ale aj medzi pôvodnými národmi existujú výnimky. Napríklad, medzi Inuitmi je upchávanie ciev častý úkaz (Bjerregaard a kol., 2003), ale keďže je výskyt srdcových chorôb nízky, nepredstavuje to problém. Zároveň je však u nich mŕtvica 2-krát častejšia. Jedálniček Inuitov obsahuje mimoriadne malé množstvo vitamínu K2. Zdravie Masajov a ich jedálniček obsahujúci nasýtené tuky a cholesterol, spôsobuje zmätok už desaťročia tím, ktorí vyrastali na teórií o cholesterole (Mbaliaki a kol., 2010).

Ak sa na riešenie zameriame z pohľadu vitamínu K2, vysvetlenie je jednoduché: ako dokazujú výskumy Westona Pricea, mlieko voľne pasúcich sa zvierat, je plné vitamínu K2. Priceove výskumy neposkytujú odpoveď na otázku ohľadom nepastierskych národov. Z čoho získavajú vitamín K2 oni? Z Priceových výskumov a liečebnej praxe vitamínom K2, ktorý bol získaný z masla, vyrobeného z mlieka pasúcich sa zvierat, by bežný smrteľník mohol nadobudnúť názor, že k potrebnému množstvu sa možno dostať len prostredníctvom užívania masla a syrov. Poprípade Aziati, by mohli hladinu vitamínu K2 dopĺňať prostredníctvom fermentovanej sóje. Akurát, že k fermentácii sóje dochádza v posledných 1000-2000 rokov.

Čo bolo teda predtým?

Rovnako, ako pračlovek z doby kamennej, ani ešte žijúce pôvodné kmene, nekonzumujú mlieko, nefermentujú sóju, preto je ich zdravá kostra a ani stopa po kalcifikácií v cievnej sústave, veľkou záhadou. Thijjssen a Drittij- Reijnders v roku 1944 dokázali na potkanoch, že pokiaľ zvieratám odoberú vitamín K1, ani K2 sa u nich nebude nachádzať, a naopak, ak ich zásobia vitamínom K1, objaví sa v ich organizme aj K2 (vo forme MK4) (Thijjssen HH, Drittij- Reijnders, 1994).

Dlhé roky sa učilo, že vitamín K vytvára naša črevná flóra. Vtedy o vitamíne K2 nebola ani zmienka, ale keď začali chápať rolu vitamínu K, rozšírili toto tvrdenie aj na vitamín K2. Jeden novší výskum však potvrdil, že aj u potkanov bez črevnej flóry, sa pridávaním vitamínu k1, objaví v organizme zvierat aj vitamín K2 (Ronden a kol., 1998).

Kde a akým spôsobom sa odohráva premena, je veľmi zaujímavá otázka, ktorá možno bežného človeka ani netrápi. Avšak vieme, že táto premena má viacero spôsobov. Keď sa vitamín K1 vstrebe do čriev, časť sa premení na vitamín K3 (menadión), ktorý bude v organizme taktiež zdrojom vitamínu K2 a ešte K1 je schopný prekonvertovať na K2 (Okano a kol., 2008; Thijjssen a kol., 2006). Vyšlo najavo, že K1 sa skutočne premení na K2 vtedy, ak sa vstrebáva prostredníctvom čreva, vtedy sa rozkladá na vitamín K3 a podľa potreby tkanív sa premieňa na vitamín K2 (Hirota a kol., 2013).

 

Odporúčame prečítať:

Vitamín K ako záchranca
 Vitamín D3 prečo je taký dôležitý?
Ako rozrušila supermodelka Gisele Bündchen “rakovinových odborníkov”?

 

Zdroj:
Bjerregaard P, Young TK, Hegele RA. Low incidence of cardiovascular disease among the Inuit–what is the evidence? Atherosclerosis. 2003 Feb;166(2):351-7.
Braam LA, Knapen MH, Geusens P, Brouns F, Hamulyák K, Gerichhausen MJ, Vermeer C. Vitamin K1 supplementation retards bone loss in postmenopausal women between 50 and 60 years of age. Calcif Tissue Int. 2003 Jul;73(1):21-6.
Hirota Y, Tsugawa N, Nakagawa K, Suhara Y, Tanaka K, Uchino Y, Takeuchi A, Sawada N, Kamao M, Wada A, Okitsu T, Okano T. Menadione (vitamin K3) is a catabolic product of oral phylloquinone (vitamin K1) in the intestine and a circulating precursor of tissue menaquinone-4 (vitamin K2) in rats. J Biol Chem. 2013 Nov 15;288(46):33071-80.
Mbalilaki JA, Masesa Z, Stromme SB, Hostmark AT, Sundquist J, Wändell P, Rosengren A, Hellenius ML. Daily energy expenditure and cardiovascular risk in Masai, rural and urban Bantu Tanzanians. Br J Sports Med. 2010 Feb;44(2):121-6.
McKeown NM, Jacques PF, Gundberg CM, Peterson JW, Tucker KL, Kiel DP, Wilson PW, Booth SL. Dietary and nondietary determinants of vitamin K biochemical measures in men and women. J Nutr. 2002 Jun;132(6):1329-34.

 

Okano T, Shimomura Y, Yamane M, Suhara Y, Kamao M, Sugiura M, Nakagawa K. Conversion of phylloquinone (Vitamin K1) into menaquinone-4 (Vitamin K2) in mice: two possible routes for menaquinone-4 accumulation in cerebra of mice. J Biol Chem. 2008 Apr 25;283(17):11270-9.
Rejnmark L, Vestergaard P, Charles P, Hermann AP, Brot C, Eiken P, Mosekilde L. No effect of vitamin K1 intake on bone mineral density and fracture risk in perimenopausal women. Osteoporos Int. 2006;17:1122-1132.
Ronden JE, Drittij-Reijnders MJ, Vermeer C, Thijssen HH. Intestinal flora is not an intermediate in the phylloquinone-menaquinone-4 conversion in the rat. Biochim Biophys Acta. 1998 Jan 8;1379(1):69-75.
Theuwissen E, Magdeleyns EJ, Braam LA, Teunissen KJ, Knapen MH, Binnekamp IA, van Summeren MJ, Vermeer C. Vitamin K status in healthy volunteers. Food Funct. 2014 Feb;5(2):229-34.
Thijssen HH, Drittij MJ, Vermeer C, Schoffelen E. Menaquinone-4 in breast milk is derived from dietary phylloquinone. Br J Nutr. 2002 Mar;87(3):219-26.
Thijssen HH, Drittij-Reijnders MJ. Vitamin K distribution in rat tissues: dietary phylloquinone is a source of tissue menaquinone-4. Br J Nutr. 1994 Sep;72(3):415-25.
Thijssen HH, Vervoort LM, Schurgers LJ, Shearer MJ. Menadione is a metabolite of oral vitamin K. Br J Nutr. 2006 Feb;95(2):260-6