Zdroj: Gábor Szendi
Preklad: Natália Egyeg Šenkárová

 

Medzi zástancami Paleo dôverne známy výživový poradca Szabo Gal Bence, vzbudil pozornosť na jeden vážny problém, nad ktorým by mali pouväzovať nielen všetci tí, ktorí už K2 vitamín užívajú, ale aj tí, ktorí nad začatím jeho užívania ešte len premýšľajú.

Zákazníci, vedomí si dôležitosti správneho stravovania, si už zvykli, zem v obchodoch musia detailne skúmať etikety daných výrobkov. Ani po dôkladnom preštudovaní, si nemôžeme byť istí, že to, čo poväzujeme za škodlivé my, poväzuje aj výrobca a že na to upozorní. A nie je na škodu vedieť, čo hľadáme, pretože existujú prísady škodlivé a neškodlivé.

Bohužiaľ, podobnú námahu si treba dát aj pri výbere vitamínov a minerálnych látok, pretože ani výrobcovia a ani obchodníci nie sú absolútni svätci. Pre nás zákazníkov je, samozrejme, prvoradé naše zdravie, no obchodníci nemajú bezpodmienečne ten istý ciel, a tak snahu o zachovanie zdravia, môže dostať do úzadia snaha o ziskovosť. Na trhu s vitamínmi sa môžu veľmi spoliehať na to, že bežný človek nie je chemik, netuší a ani sa hlbšie nezaujíma o to, že pod jedným názvom vitamínu sa môže vyskytovať viacero zlúčenín a že najdôležitejší je rozdiel medzi nimi, vo vstrebávaní, účinkoch, v dávkovaní. Môže sa vám stáť, že nakoniec pôjdete sami proti sebe, pretože sa búd unavíte zo získavania stále nových poznaní, alebo začnete užívať všetko, čo vám príde pod ruku, alebo sa sklamaný úplne odvrátite od užívania vitamínov.

Pravdepodobne väčšina predajcov ani nerozumie tomu, čo predáva, preto nie zo zlým úmyslom predáva alfa- tokoferol pod názvom E- vitamín a osvietený zákazník darmo vie, že dnes už len samovrah užíva vápnik proti rednutiu kosti, predajca rovnako nie je povinný oplývať informáciou, že vápnik získavaný z nasej životosprávy, posilní akurát kalcifikáciu, teda ukladanie soli vápnika do tkanív.

Treba sa spriateliť s myšlienkou, že existuje viacero záujmov, viacero vedeckých stanovísk a viacero úrovni informovanosti a my v tom celom musíme zaujať správne stanovisko. Ako som zvykol vravievať, v predchádzajúcej evolučnej selekcii zdecimovali informácie toho, kto nedokázal rozlíšiť správnu informáciu od fiktívnej.

Pred pár rokmi sa na trhu s vitamínmi stal hviezdou K2 vitamín. Vyplynulo aj to, že kalcifikácia nie je prekliatím ľudstva, skrátka prameni z nedostatku vitamínu K2, viď ostatné články.
Dlho sme si mysleli, že stačí vedieť, že MK-7 je lepší a drahší a že MK- 4 má menšie účinky a aby sme boli obozretní, aby nás prešibaní výrobcovia nenalákali na 100 mikrogramov, pričom pri MK- 4 množstvo pod 1000 – 1500 mikrogramov ani nemá žiadny význam užívať. Nažhavený zákazník sa teda naučil hľadať na kravičke napíš MK- 7, pretože inak sa v kapsulách ukrývajú iba MK- 4. Pritom sa ukazuje, že ani MK- 4 netreba nutne pochovávať, ale o tom až neskôr.

Len málokto vedel, ani autor článkov, ako je na tom cela záležitosť okolo K2- vitamínu, ktorý kupujeme za drahé peniaze, a jeho skutočným účinkom. Už aj ohľadom tohto sa čo to da precitať, no kto nie je zasvätený do problému, ako vie cielene nájsť riešenie na daný problém.
V skratke sa jedná o toto: Jedna z častí K2- vitamínov, ostaňme pri MK- 7, je z biochemického hľadiska neúčinná.
Priestorová štruktúra zložených organických molekúl môže byť rôzna, aj napriek totožným chemickým vzorcom. Tento problém poznáme, aj na príklade kyseliny L- askorbovej a D- askorbovej: dve molekuly sa líšia len v priestorovej štruktúre, ale účinok C vitamínu má len kyselina L- askorbová. Telo, jeho enzýmy a receptory taktiež rozoznávajú len molekuly s určitou priestorovou štruktúrou a len vyhovujúce útvary molekúl sú účinné.

Toto je prípad aj vitamínu K2. Aj on má dve podoby, cis a trans priestorovú štruktúru. Cis je neúčinná a nenachádza sa v prírode. Preto má význam užívať len také vitamíny K2 typu MK-7, v ktorých je minimálny podiel trans molekúl 95- 98%. Domnievajúc sa, že cis je v nás neúčinná, je najlepšie, ak je jej podiel menší, ako 5%. Tento typ MK- 7 nazývajú all trans. Doteraz nebolo zaužívané, hľadať tieto konkrétne informácie na baleniach vitamínov, mnoho výrobcov na ne ani neupozorňuje. Samozrejme, dá sa očakávať, že po týchto zisteniach sa to zmení, avšak zaručiť objektívnosť výrobcov a ich dôveryhodnosť, nebude jednoznačné.

Jeden príklad z reality. Roky som užíval a odporúčal produkt Life Extension Super K, ktorý sľuboval v každej kapsule 1000 mikrogramov MK4, 200 mikrogramov MK- 7 a 1500 mikrogramov K1, si vzal pod drobnohľad zanietený Vin Kutty (Kutty, 2015). Zaslal produkt do laboratória na univerzite v Osle. Podľa výsledkov bolo z 200µg (mikrogramov) MK- 7 len 54,8 trans. Keďže neveril vlastným očiam, zaslal produkt do laboratória Eurofins Lab v Kalifornii, kde sa ukázal rovnaký výsledok. Z výsledkov som sa ešte nespamätal a ani neviem vyčísliť škody spôsobené touto firmou.

Denne užité dve kvapky Super K ( stačilo by aj jednu kvapku, no ja som sa chcel poistiť) mi v skutočnosti priniesli minimálne množstvo MK- 7, pretože optimálne množstvo by bolo 2- 3000 µg. Hlavne, ak chceme znížiť riziko vzniku kalcifikácie v cievach a mäkkých tkanivách pomocou K2 ( o tom si prečítate tu). Ak si jedna celosvetovo známa firma dovolí takýto podvod, čo čakáme od malých firiem, ktoré majú snahu získať základné zložky čo najlacnejšie?

 

Podľa univerzity v Osle vyzerá zloženie MK- 7 podľa miesta pôvodu nasledovne:

MK- 7 pôvod      Pomer MK- 7 trans v %

Nórsko                      98 %

Japonsko                   95 %

Európa                      89 %

India                         71 %

Čína                         15 – 30 %

Na základe toho možno predpokladať, kde získava Life Extension svoje vitamíny. Samozrejme, túto tabuľku možno brať do úvahy len z globálneho hľadiska, nie všetky čínske firmy musia kamuflovať a naopak, nie všetky európske firmy sú korektné. Xsto Solution merali európske a čínske vitamíny K2 svojim vlastným testom, a podľa výsledkov, jeden erópsky produkt obsahoval 34 %, kým jeden ázijský 20% trans foriem.

Podľa odborníka z Xsto Solution, je stále menším problémom, ak nejaký MK- 7 nie je all trans, keďže tomu sa dá napomôcť tým, že sa do jednej kapsule dá väčšie množstvo danej zložky. Ale nie je tomu tak, ako dokazuje aj Life Extension. ( Podľa iných zas priveľa cis foriem môže aj škodiť, keďže nenaplní funkciu MK- 7, a ešte k tomu môže aj blokovať MK- 7 receptory, čím zabráni účinku trans foriem v MK- 7. Ak je tomu tak, situácia je o to tragickejšia).

Life Extension vyzerala sľubne aj vďaka tomu, ako ukázala analýza Vin Kuttyho, že MK- 4 je v skutočnosti prirodzená forma vitamínu K2 a v každom prípade má zmysel užívať aj to. Cez to všetko, len MK- 4 sa nachádza v mozgu (ktoré organizmus vytvára z K1) a aj v materskom mlieku je len MK4 a K1 a len tie sa cez placentu dostávajú do plodu, MK-7 nie.

V takom prípade je možné, že sa MK- 7 dokáže pretransformovať na MK- 4. Tým pravda veľa nezískame, keď zo za veľa peňazí kúpeného MK- 7, spravíme MK- 4, pretože 100- 200 µg MK- 7 a z toho prekonvertované MK- 4 rovnakého množstva, je ako dávať husiam seno a psom otruby. Pretože MK- 4 je účinné až pri min. 1000 µg. Oproti K1 je lacnejší, preto užívať z neho viac a vytvárať MK- 4, je lepšia stratégia, ba dokonca užívaním väčšieho množstva vitamínu K1, sa možno dostať na úroveň K2 z dôb praveku.

Veď ani z nadmernej konzumácie potravín bohatých na K2 (pečeň, špik, mozočky), nedokážeme získať postačujúce množstvo MK- 4 (min. 500- 1000 µg). Naproti tomu je však na vitamín K1 bohatých viacero potravín a ich pravidelnou konzumáciou môžeme pre organizmus získať aj niekoľko tisíc µg, z ktorých sme schopní vytvoriť viac MK- 4. Čím viac vitamínu K1, tým viac rastie hladina vitamínu K3.

To sú dôvody, prečo niektorí distribútori vitamínov, prikladajú ku vitamínom K2 zároveň aj K1. Najväčším paradoxom však je, že v Európe je najprirodzenejšia forma vitamínu K MK- 4, zakázaná na využívanie v oblasti doplnkov výživy. Preto bolo Life Extension Super K také sympatické, pretože v ňom bolo poriadne množstvo MK- 4, aj K1.

Ak si niekto prečíta analýzu Vin Kuttyho, nie je na škodu vedieť, že z jeho pohľadu, veľké množstvo vitamínu K1 neuškodí, práve naopak.

V každom prípade, ak niekto doteraz neužíval žiadne doplnky a rozhodne sa užívať vitamín K2 typu MK- 7, je to isto lepšie, ako neužívať žiadny vitamín K2. David Rotter upozornil v analýze, zaoberajúcej sa cis- trans štruktúrami na fakty, že sa vitamín K2 v kombinácií s vápnikom (vynímajúc formy mikrokapsúl) odbúrava, pretože vápnik spôsobí nestabilnosť vitamínu K2 (Rotter, 2016).

Čo môžeme vedieť: vitamín K2 zložený zo skutočne čistých „netto“ základných zložiek, je pravdepodobne all trans. Ošemetnú situáciu vytvárajú výrobcovia, ktorí nazývajú čistými základnými zložkami aj zložky, vyrábané fermentáciou zo sójových proteín izolantov. ( Samozrejme, nie je zvykom napísať na etiketu pôvod základných zložiek, no na webových stránkach je možné, dostať sa k takýmto informáciám, poprípade napísať distribútorom). Cis a trans téma sa stáva čoraz žeravejšou, čo ale nebude bezpodmienečne viesť k prečisteniu trhu s výživovými doplnkami, ale ku lžiam a bez chrbtovému prístupu distribútorov.

Sumár: Optimálnu hladinu K2 vieme dosiahnuť užívaním min. 500- 1000 µg K2 MK- 4, ktoré je možné objednať len z USA, ale našťastie existuje aj dostupnejší spôsob, užívanie podobného alebo väčšieho množstva vitamínu K1. Okrem toho sa oplatí užívať aj 100- 300 µg MK- 7. Najúčinnejšie je užívanie čo najväčšieho množstva kombinácie K1, MK- 4 a MK- 7.

Počas tehotenstva alebo dojčenia je potrebné užívať veľa množstva MK- 4 a / alebo K1. Pri MK- 7 produktoch si vyberáme čo najlepší pomer cis/ trans, preto najlepšie, čo môžeme spraviť, je informovať sa u distribútora / výrobcu. Tí by mali preukázať dokumenty, týkajúce sa pôvodu základných zložiek, menšia časť vie preukázať dôveryhodné výskumy pomerov cis/ trans. Samozrejme, podvody nie sú nikdy vylúčené, no ak zákazník nemá v úmysle posielať vzorky na výskumy v hodnote 280 eur, vie sa oprieť aj o vyššie spomínané dokumenty.

Možno len dúfať, že skôr, či neskôr, začnú distribútori uvádzať oficiálne a pravdivé tvrdenia ohľadom pomeru cis a trans v produktoch.

Odporúčame prečítať: Vitamín K ako záchranca

 

References:

Kutty, V: How to choose the right Vitamin K2 supplement.

Rotter, D: Vitamin K2 MK7: Cis vs. all-trans.

Schultz, H: Newly available test will help qualify vitamin K2 sources, originators say.