Zdroj: Szendi Gábor  

Preklad: Katalin Bacskor

Podľa jedného prieskumu z r. 2014 západná populácia trpí vážnym nedostatkom vitamínu K2. Preto už kostra detí sa vyvíja slabo, a dospelé obyvateľstvo postihuje osteoporóza a vekom sa stále stupňujúca skleróza srdcovo-cievneho systému ako kliatba. Napriek tomu, že proces sa dá zastaviť a prevrátiť.

Nedávno ma trošku prekvapila správa Spoločnosti pre osteoporózu, ktorá na jednej strane popierala, že vitamín K2 môže pomáhať v prevencii osteoporózy, na druhej strane presviedčala o tom, aké skvelé lieky majú na liečbu osteoporózy. Odvtedy mi občas prichádza na um, či si to autori mysleli vážne, alebo… ale radšej nechajme. V každom prípade bisfosfonáty, ktoré dnes veľmi často predpisujú na osteoporózu, neúčinkujú na príčinu osteoporózy, ale zastavuje metabolizmus kostí, a v istom zmysle zabije kosť, čo napr. na základe nezriedka nastávajúceho odumierania čeľuste po trhaní zubov netreba brať len obrazne, ale aj doslovne.

Osteoporóza, skleróza ciev a ortodoncia u detí sa stali každodennou súčasťou nášho života, a cez okuliare medicíny sa nedajú obchádzať. Ale taký pohľad mali aj na infekčné choroby, kým neobjavili mikróby, a odvtedy sa stalo naraz zrozumiteľným, čo je príčinou choroby a ako sa šíria choroboplodné zárodky. Vitamín K2 je takisto neviditeľný, ale tak ako dlho nepovšimnutý bol prítomný v strave do konca 19. storočia, takisto nenápadne sa aj zmizol. Jedlo nechutí inak, keď obsahuje K2, alebo nie.

Americký zubný lekár Weston Price v knihe, ktorá vyšla v tridsiatych rokoch 20. storočia, oznámil o svojej desaťročnej ceste okolo sveta, počas ktorej prišiel na to, že v mlieku a v mliečnych výrobkoch pochádzajúcich od zvierat pasúcich sa na zelenej tráve, no a samozrejme aj v ich mäse a vnútornostiach, sa nachádza látka, ktorú nazval aktivátorom X. Dnes už vieme, že je to vitamín K2, čo 70 rokov považovali za neužitočného. Price pozoroval, že nedostatok vitamínu K2 je zodpovedný za posúvanie sa zubov, teda za málo vyvinuté čeľuste, v ktorých sa už nezmestia zuby, ktoré sa tam patria. Rozpoznal aj to, že zomieranie pre srdce vykáza úzky vzťah s nedostatkom vitamínu K2.

V mojej knihe Nová vitamínová revolúcia v kapitole K2 som detailne predstavil túto otázku. Ale napísaním mojej knihy sa neskončil výskum vitamínu K2, pokračuje sa skladanie mozaikov celistvého obrazu.

Vitamín K2 účinkuje zhruba dvojakým spôsobom. Jedným je, že aktivuje (podľa chemikov „karboxyluje“) bielkovinu zvanú osteokalcín, ktorý potom môže transportovať ku kostiam vápnik cirkulujúci v krvi. Neaktívny( nekarboxylovaný) osteocalcin označíme skratkou ucOC. Vitamín K2 aktivuje aj jednu inú bielkovinu, ktorá má skratku MGP. MGP účinkom K2 odstraňuje zo stien ciev vápnik putujúci sa tam, alebo už tam zabudovaný, teda pracuje proti skleróze ciev. Neaktivovanú formu označujeme dp-ucMGP.

Znakom nedostatku vitamínu K2 je vysoká hladina tých dvoch neaktivovaných bielkovín – ucOC a dp-ucMGP. Ich vysoká hladina znamená, že kosti pekne rednú, a cievy kôrnatejú. V národoch žijúcich v blízkom vzťahu k prírode sa preto nevyskytuje osteoporóza a skleróza ciev, lebo konzumujú veľa vitamínu K2 prirodzenou formou.

V jednom čerstvom výskume merali u 900 dobrovoľníkov hladinu dp-ucMGP zodpovednú za sklerózu ciev, a našli dramatickú súvislosť, že vekom sa prudko zvyšuje, teda pre stupňujúci sa nedostatok vitamínu K2 skleróza ciev postupom ľudského veku sa stále zrýchluje (Theuwissen a kolektív, 2014).

Na obrázku čím vyšší je stĺpec, tým väčší je nedostatok vitamínu K2.

Inaktivovaný stav osteocalcinu zohrávajúcemu dôležitú úlohu vo stavbe kostí poukazuje na to, že k tvorbe kostí chýba vitamín K2. Hladina inaktivovaného osteocalcinu v každom veku je iná podľa intenzity procesu tvorby kostí. Na dolnom obrázku vidíme, že hladina inaktivovaného osteocalcinu je najvyššia v mladom veku.

To ale poukazuje na alarmujúci fakt, že u mladých do 20 rokov, ktorým by kosti rástli rýchlo, sa ukáže dosť vážny nedostatok K2, čo znamená, že kosti už vtedy sú slabé a majú nízku hmotnosť,  z čoho sa dá predvídať nebezpečenstvo neskoršej osteoporózy. Nižšia hladina ucOC staršej vekovej skupiny neznamená, že oni sú dobre zásobovaný vitamínom K2 (to by bolo v rozpore s predchádzajúcim obrázkom), znamená len, že k udržaniu hustoty kostí by stačilo aktivovať aj menej osteocalcinu, ale vitamín K2 nestačí ani na to (Theuwissen a kolektív, 2014).

Údaje z toho výskumu sú dramatické, lebo merali hladinu K2 zdravých ľudí stravujúcich sa „normálne“. Tie údaje dokazujú, že v západnej populácii v každom veku nedostatok vitamínu K2 je vážny, a preto rednú ľuďom kosti a vzniká skoro u všetkých skleróza ciev.

Chorí na cukrovku sú ešte náchylnejšie na sklerózu ciev ako bežní ľudia. Jeden výskum z 2014 jednoznačne dokázal, že u diabetikov čím vyššia je hladina dp-ucMGP v krvi, tým rýchlejšie kôrnatie stena ciev (Liabeuf a kolektív, 2014). V jednom 11-ročnom následnom teste sa tiež potvrdilo, že kôrnatenie ciev končatín súvisí s vysokou hladinou dp-ucMGP, teda nedostatkom vitamínu K2 (Dalmeijer a kolektív, 2013).

Dosť veľa výskumov potvrdilo, že skleróza ciev, aorty a srdcových chlopní jednoznačne súvisí s vysokou hladinou dp-ucMGP, teda s vážnym nedostatkom vitamínu K2. Obzvlášť veľkému riziku sú vystavení chorí so zhoršujúcou sa funkciou obličiek a hemodialyzovaní pacienti, nedostatok vitamínu K2 u nich má obzvlášť vážne následky, značne zvyšuje aj nebezpečenstvo smrti.

Ľudia užívajúci lieky proti zrážaniu krvi warfarin a niektorých ostatných typov čelia obzvlášť veľkému riziku, lebo tieto lieky proti zrážaniu krvi bránia účinku vitamínu K2 (a aj K1), teda zrýchlia sklerózu ciev. Podľa výskumov s ľuďmi už aj 45-90 mikrogramov vitamínu K2 typu MK-7 denne značne zníži hladinu dp-ucMGP (Theuwissen a kolektív, 2012).

Knapen a kolektív v 2013 zverejnili výsledok jedného 3-ročného výskumu, keď užívaním 180 mikrogramov MK-7 denne sa podarilo značne spomaľovať osteoporózu u žien nad 50 rokov vo stavcoch a v kŕčku stehnovej kosti. Hladina inaktívneho osteocalcinu (ucOC) sa znížila o 50%. Výskumníci považovali za dôležité poznamenať, že k dosiahnutiu výsledkov treba užívať vitamín K2 aspoň jeden rok (Knapen a kolektív, 2013).

Je zaujímavé pripomenúť si výskum Rotterdam, keď už konzumovaním dosť malého množstva vitamínu K2 sa o 50% znížila smrť na srdcové choroby. (Geleijnse a kolektív, 2004). Vo výskume merali množstvo vitamínu K2 konzumovaného potravinami (syr, vajcia, mäso). Podobne analyzovaním výživy merali aj v jednom inom výskume spotrebu vitamínu K2, a v porovnaní s tými, ktorí konzumovali dennú dávku 32 mikrogramov, mali o 20% nižšiu sklerózu koronárnych ciev srdca tí, ktorí konzumovali približne 50 mikrogramov (Beulens a kolektív, 2009).

Keď si pripomenieme len niektoré z výskumov, už z toho môžeme vidieť, že užívanie vitamínu K2 znamená značnú ochranu pred osteoporózou a sklerózou srdcovo-cievneho systému a ostatných mäkkých častí (napr. obličiek). Západná civilizácia trpí vážnym, celoživotným nedostatkom vitamínu K2, dnes ešte len tušíme, že v pozadí mnohých iných civilizačných chorôb nepriamo sa skrýva aj nedostatok vitamínu K2. Je prekvapujúci, že pravepodobne nedostatok vitamínu K2 je príčinou viacerých typov rakovín, napr. jeho nedostatok je zhoršujúcim činiteľom aj v prípade rakoviny prostaty (Nimptsch a kolektív, 2008).

Stále viacerí sa spýtajú na prírodné zdroje vitamínu K, preto udám obsah K2 dôležitejších zdrojov obsahujúcich K2. Tabuľka je rozhorčujúca, veď dostať sa k správnemu množstvu vitamínu K2 z prírodných zdrojov je prakticky nemožné. K vysvetleniu tabuľky je dôležité si poznamenať, že MK-4 nachádzajúca sa v najväčšom počte potravín sa zužitkuje zle, pre dosiahnutie požadovaného účinku je potrebná aj denná dávka 1500 mikrogramov.

 

                                                  Obsah vitamínu K2 v jedlách

100 g mikrogramov Pomer typov K2
natto 1103,4 90% MK-7, 10% egyéb MK
Paštéta z husacej pečene 369 100% MK-4
Tvrdý syr (holandská Gouda) 76,3 6% MK-4, 94% egyéb MK
Mäkký syr (francúzsky Brie) 56,5 6,5% MK-4, 93,5% egyéb MK
Vaječný žĺtok (v Holandsku) 32,1 98% MK-4, 2% egyéb MK
Husacie stehno 31 100% MK-4
Vaječný žĺtok (USA) 15,5 100% MK-4
maslo 15 100% MK-4
Kuracia pečeň (surová) 14,1 100% MK-4
Kuracia pečeň (pečená) 12,6 100% MK-4
Syr Cheddar (USA) 10,2 6% MK-4, 94% ostatné MK
párky 9,8 100% MK-4
saláma 9 100% MK-4
Kuracie prsia 8,9 100% MK-4
Kuracie stehno 8,5 100% MK-4
Mleté hovädzie mäso (stredne tučné) 8,1 100% MK-4
Kuracia pečeň (parená) 6,7 100% MK-4
Hot dog 5,7 100% MK-4
slanina 5,6 100% MK-4
Teľacia pečeň (pečená) 6 100% MK-4
Kyslá kapusta 4,8 100% zmiešané MK
Bravčové mäso (pečené) 3,7 56% MK-4, 29% MK-8, 16% MK-7
Plnotučné mlieko 1 100% MK-4
losos 0,5 100% MK-4
Hovädzia pečeň (pečená) 0,4 100% MK-4
Vaječný bielok 0,4 100% MK-4