Zdroj: Szendi Gábor
Preklad: Katalin Bacskor

Vitamín K zanedlho bude príkladom toho, ako západná medicína obchádza riešenie problémov srdcovo-cievnych chorôb a rednutia kostí, kvôli protivitamínovému pohľadu. Žiaľ k protivitamínovému chóru sa pripojili aj samozvaní paleo “proroci“,a vôbec nie je prekvapujúci, že ich konzervatívna lekárska minulosť ovplyvňuje ich nové názory, čo sa týky paleo výživy. Konzumovaním dnešných potravín sa nemôžu dostať do organizmu vitamíny v dostatočnom množstve. To je základný fakt, čo sa musí zohľadniť pri plánovaní akéhokoľvek jedálneho lístka.

Obávam sa, že nikto neberie dostatočne vážne problém s vitamínom K, alebo len nemá peniaze na vitamín K. Výskumy posledných rokov posvietili na to, že nedostatok vitamínu K, čo je veľmi rozšírený medzi západnými ľuďmi, je jednou z rozhodujúcich príčin sklerózy srdca, ciev a mäkkých tkanív. V podstate rozoznávame vitamín K1 (phylloquinone) a K2 (menaquinony). K1 sa nachádza v zelených rastlinách, K2 najmä v potravinách živočíšneho pôvodu. Podľa oficiálneho odporúčania denná potreba je približne 90-120 mikrogramov, ale ten výsledok je neistý, lebo nevedia merať skutočnú potrebu. Nemožno predávkovať, lebo určité bielkoviny, na ktoré sa vitamín K môže viazať, obmedzujú zužitkovanie.

Vplyv na srdcovo-cievny systém

Dlho si mysleli, aj dnes sa učí v škole, že črevné baktérie produkujú dostatok vitamínu K pre človeka. Dnes sa už o tom pochybuje, merania nepotvrdzujú, že činnosťou črevných baktérií sa produkuje a vstrebáva dosť veľké množstvo vitamínu K. Sklerózu ciev a mäkkých tkanív v súčasnosti v praxi vnímajú ako zmenu prichádzajúcu s vekom, ale podľa najnovších poznatkov to spôsobuje hlavne nedostatok vitamínu K. Z toho ale vyplýva, že nedostatok vitamínu K prakticky môžeme považovať za všeobecne rozšírené.

Obzvlášť veľkému nebezpečenstvu sú vystavení ľudia užívajúci liek proti zrážaniu krvi obsahujúci warfarin (Warfarin Orion a Marfarin). Warfarin bráni vzniku krvných zrazenín tak, že zabraňuje účinku vitamínu K. Warfarin zaregistrovali v 1954 a dnes patrí medzi najrozšírenejšie lieky proti zrážaniu krvi. Ako to už býva, keď sme sa na niečo zvyknutí, je rozšírený, potom darmo sa odhalí, že má katastrofálny vedľajší účinok, stiahnu to len vtedy, keď už ďalej nemožno popierať smrteľné nebezpečenstvo spojené s jeho užívaním. Schurgers a kolektív v 2004 preukázali, že u tých, ktorí užívali lieky proti zrážaniu krvi antagonisti k vitamínu K, skleróza ciev a srdca bola dvakrát častejšia ako u tých, ktorí také lieky neužívali.

Tento výsledok odvtedy potvrdili aj početné iné výskumy (napr. Koos a kolektív, 2005). Lieky proti zrážaniu krvi zvyknú predpísať trpiacim na srdcovo-cievne choroby, čím ich krátkodobo ochránia od tvorby krvných zrazenín, ale súčasne urýchľujú sklerózu ciev srdca, chlopní a artérií, teda základnú chorobu a smrť. V jednom výskume v 2011 vyšetrovali ľudí trpiacich na fibriláciu predsiene, ktorí ale nemali iné srdcovo-cievne choroby, a zistili, že u tých, ktorí užívali liek proti zrážaniu krvi antagonistu k vitamínu K, úmerne s dobou užívania bola preukázateľná vážna skleróza v cievnom systéme (Weijs a kolektív, 2011). U chorých na obličky je vplyv ešte silnejší, lebo obličky dokážu vylučovať nadbytočný vápnik v obmedzenej miere (Holden a kolektív, 2007). Už existujú početné lieky proti zrážaniu krvi, ktoré účinkujú inak ako bránením účinku vitamínu K, taký je napr. Eliquis (účinná látka apixaban). Teda niet príčin na to, aby pod názvom liečba vystavovali srdcovo-cievny systém pacientov postupnej skleróze.

Analýzou účinku vitamínu K na srdce a cievy na dnes vysvitlo, že príjem vitamínu K v správnom množstve spomaľuje alebo dokonca môže aj prevrátiť sklerózu srdca a ciev. Podľa viacerých výskumov sa zdá, že K1 je z tohto hľadiska bez účinku, kým K2 je účinný (napr. Beulens a kolektív, 2009). Príčinou je pravdepodobne, že K2 zdvihne hladinu v krvi na dlhšiu dobu a aj inak je účinnejší (Schurgers a kolektív, 2007).  Následný teste Rotterdam trval sedem rokov. Medzi tými, ktorí mali najvyššiu hladinu vitamínu K, sa o 60% znížila smrť pre srdce, o 26% smrť z akýchkoľvek príčin, a o 52% závažná skleróza aorty (Geleijnse a kolektív, 2004).

Úloha vitamínu K a rednutie kostí

Vo všeobecnosti sa hovorí, že príčinou ostreoporózu je nedostatočná konzumácia vápnika, a u trpiacich na ostreoporózu sa zvyšuje príjem vápnika. Následkom toho ale je zvýšená skleróza mäkkých tkanív a srdcovo-cievneho systému. V posledných rokoch viacero výskumov dokázalo, že zvýšená náhrada vápnika, spolu s vitamínom D alebo aj bez vitamínu D, o 10-20% zvyšuje nebezpečenstvo smrti zo srdcovo-cievnych príčin. Je zvláštne, že v lekárskych vedeckých výskumoch chýbajú syntetizujúci výskumníci, schopní súčasne prehliadnuť výsledky výskumov osteoporózy, vitamínu D a K ukazujúce do toho istého smeru. Výskumníci skúmajú vždy len ich vlastnú úzku oblasť.

Výskum vitamínu K poukázal na to, že osteocalcin, bielkovina, ktorá súvisí s vitamínom K, sa nachádza vo veľkom množstve v tkanive kostí. Produkujú ho kostné bunky, preto jeho vysoké množstvo je znakom správnej stavbe kostí. Osteocalcin ale môže viazať a zabudovať do kostí anorganické látky len vtedy, ak ho aktivoval vitamín K. Početné výskumy potvrdili, že nízka hladina vitamínov K1 a K2 má za následok zníženú hustotu kostí a zlomeniny panvy, stavcov a kŕčka stehnovej kosti sú častejšie. Napr. v jednom japonskom výskume ľudia s najnižšou hladinou vitamínu K v krvi mali 3,6-krát väčšie riziko zlomeniny stavcov ako ľudia s najvyššou hladinou (Tsugawa a kolektív, 2008).V Japonsku dávno používajú dennú dávku 45 mg menaquinone-4 (druh vitamínu K2). Táto dávka predstavuje 450-násobok dnešného oficiálneho odporúčania. Výsledkom je, že zlomeniny sú zriedkavejšie, kosti sa stávajú silnejšími.

Cockayne a kolektív v metaanalýze v 2007 porovnali 13 výskumov, a preukázali, že účinkom vitamínu K2 sa o 60% znížilo riziko zlomeniny stavcov, o 80% riziko zlomenín panvy, a o 80% riziko všetkých ostatných zlomenín (Cockayne a kolektív, 2007).

Zdá sa, že vitamín K bude nasledujúci, ktorý bude mať základnú úlohu v predchádzaní srdcovo-cievnych chorôb a osteoporózy. Bolo by veľmi dôležité dostať sa každý deň k správnemu množstvu vitamínu K, aj keď sa niekto stravuje podľa paleo alebo západnej diéty. Pokryť tú potrebu z potravín je dosť ťažké, lebo K1 nachádzajúci sa v rastlinách nie je dosť účinný, a K2 obsahuje vo veľkom množstve v prvom rade natto, čo pripravujú kvasením z japonského sójového bôbu.
Stále viacerí sa spýtajú na prírodné zdroje vitamínu K, preto udám obsah K2 dôležitejších zdrojov obsahujúcich K2. Tabuľka je rozhorčujúca, veď dostať sa k správnemu množstvu vitamínu K2 z prírodných zdrojov je prakticky nemožné.

Odporúčame prečítať:
Ochrana pred artériosklerózou, rednutím kostí, rakovinou a starnutím
Vitamín D3 prečo je taký dôležitý?
Chcete žiť dlho? Jedzte veľa tuku!

Zopár viet o multivitamínoch

Máme užívať vitamíny, alebo máme naletieť bludom protivitamínovej propagandy?

 

 

 

References:

 • Beulens JW, Bots ML, Atsma F, Bartelink ML, Prokop M, Geleijnse JM, Witteman JC, Grobbee DE, van der Schouw YT. High dietary menaquinone intake is associated with reduced coronary calcification. Atherosclerosis. 2009 Apr;203(2):489-93.
 • Chatrou ML, Winckers K, Hackeng TM, Reutelingsperger CP, Schurgers LJ. Vascular calcification: the price to pay for anticoagulation therapy with vitamin K-antagonists. Blood Rev. 2012 Jul;26(4):155-66.
 • Cockayne S, Adamson J, Lanham-New S, Shearer MJ, Gilbody S, Torgerson DJ. Vitamin K and the prevention of fractures: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med. 2006 Jun 26;166(12):1256-61.
 • Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, Schurgers LJ, Knapen MH, van der Meer IM, Hofman A, Witteman JC. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. J Nutr. 2004 Nov;134(11):3100-5.
 • Koos R, Mahnken A,Muhlenbruch G, Brandenburg V, Pflueger B,Wildberger J, et al. Relation of oral anticoagulation to cardiac valvular and coronary calcium assessed by multislice spiral computed tomography. Am J Cardiol 2005;96:747-9.
 • R. Holden, A. Sanfilippo, W. Hopman, D. Zimmerman, J. Garland, A. Morton Warfarin and aortic valve calcification in hemodialysis patients J Nephrol, 2007, 20:417-422
 • Schurgers LJ, Aebert H, Vermeer C, Bültmann B, Janzen J. Oral anticoagulant treatment: friend or foe in cardiovascular disease? Blood. 2004 Nov 15;104(10):3231-2.
 • Schurgers LJ, Teunissen KJ, Hamulyák K, Knapen MH, Vik H, Vermeer C. Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic vitamin K1 and natto-derived menaquinone-7. Blood. 2007 Apr 15;109(8):3279-83.
 • Shea MK, O’Donnell CJ, Hoffmann U, Dallal GE, Dawson-Hughes B, Ordovas JM, Price PA, Williamson MK, Booth SL. Vitamin K supplementation and progression of coronary artery calcium in older men and women. Am J Clin Nutr. 2009 Jun;89(6):1799-807.
 • Tsugawa N, Shiraki M, Suhara Y, Kamao M, Ozaki R, Tanaka K, Okano T. Low plasma phylloquinone concentration is associated with high incidence of vertebral fracture in Japanese women. J Bone Miner Metab. 2008;26(1):79-85.
 • Weijs B, Blaauw Y, Rennenberg RJ, Schurgers LJ, Timmermans CC, Pison L, Nieuwlaat R, Hofstra L, Kroon AA, Wildberger J, Crijns HJ. Patients using vitamin K antagonists show increased levels of coronary calcification: an observational study in low-risk atrial fibrillation patients. Eur Heart J. 2011 Oct;32(20):2555-62.